Aktualności
PDF Drukuj

Informacja

 

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 25.01.2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 01.02.2016 r. uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

 

Obowiązujące zasady oraz druki wniosku i załączników dostępne są w zakładce Formularze.

 

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 25.01.2016 r.

w sprawie zawieszenia naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 26.01.2016 r. zawiesza nabór wniosków o przyznanie środków KFS.

 

Powyższa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych wniosków ponad dwukrotnie przekroczyła przyznany na ten cel limit środków.

 

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 21.01.2016 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

W 2016 roku środki KFS mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu buskiego w 2016 r. wynosi 334,0 tys. zł.

 

Wnioski pracodawców zainteresowanych otrzymaniem pomocy z KFS będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitu środków otrzymanych przez Urząd na ten cel.

 

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju, ul. Różana 2, pokój nr 16, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Aktualny formularz wniosku oraz dodatkowe informacje na temat KFS można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 9 st. 4, tel. 41 37091 24 oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 
PDF Drukuj

APEL O POMOC DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA ZE WSCHODNIEJ UKRAINY

 

W związku z II turą przyjęcia osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy od dnia 23 listopada 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie uruchomiło Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla tych osób.

 

Pragniemy tą drogą zachęcić do wszelkich form współpracy pracodawców a zwłaszcza przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Buskiego, którzy chcieliby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy, a szczególnie poprzez wyrażenie gotowości zapewnienia pracy.

Wśród ewakuowanych osób najczęściej występujące zawody to: metalurg, kierowca, ekonomista, budowlaniec, hydraulik, nauczyciel.

Większość z tych osób jest równocześnie gotowa podjąć inną pracę niż dotąd wykonywaną lub jest gotowa przekwalifikować się.

Poniżej podajemy link do strony MSWiA zawierającej niezbędne dane kontaktowe w sprawie ewentualnej możliwości zaoferowania pomocy obecnie lub w najbliższej przyszłości.

https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13883,Bank-ofert-dla-osob-polskiego-pochodzenia-ze-wschodniej-Ukrainy.html

Środa, 13 Styczeń 2016 10:12
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL