Aktualności
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 2 lipca 2015 roku

w sprawie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje o rozpoczęciu od dnia 6 lipca 2015 r. naboru wniosków w sprawie organizacji staży ze środków Funduszu Pracy.

W ramach naboru przewiduje się zorganizowanie staży dla 20 osób bezrobotnych, w szczególności dla tegorocznych absolwentów szkół i uczelni. Liczba zorganizowanych staży może ulec zwiększeniu w przypadku otrzymania przez powiat buski dodatkowych środków Funduszu Pracy.

 

Preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia po stażu na okres od 3 do 6 lub więcej miesięcy.

(We wniosku, w pkt 24, można dokonać korekty treści formularza w celu dostosowania jej do powyższego wymogu).

 

Staże będą się rozpoczynały nie wcześniej niż od 27 lipca br. na okres do 6 miesięcy.

 

Czwartek, 02 Lipiec 2015 08:47
 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie naboru uczestników do projektu w ramach PO WER

oraz w sprawie naboru wniosków poza w/w projektem

 

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie naboru uczestników do projektu w ramach PO WER PUP w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z otrzymanymi nowymi wyjaśnieniami osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i jednocześnie zarejestrowały się po 1 stycznia 2015 r., nie mogą być zakwalifikowane do w/w projektu jeżeli od daty ostatniej rejestracji do daty otrzymania planowanego wsparcia (np. daty rozpoczęcie stażu, szkolenia itd.) upłynie więcej niż 4 miesięcy.

 

PUP jednocześnie informuje, iż aktualnie poza w/w projektem dysponuje innymi środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi między innymi na takie usługi i instrumenty rynku pracy jak:

  • szkolenia,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • oraz różnego rodzaju formy subsydiowanego zatrudnienia,

z których mogą skorzystać także bezrobotni powyżej 30 roku życia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami PUP w celu uzyskania szczegółowej informacji nt. dostępnych dla nich form aktywizacji w zależności od źródła finansowania danej usługi lub instrumentu rynku pracy. Wciąż dostępne są także środki PFRON przeznaczone przez powiat na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Nabór wniosków trwać będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych dla poszczególnych grup osób i form aktywizacji.

 

 
PDF Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

 

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku.

 

Więcej informacji

 

Wtorek, 09 Czerwiec 2015 09:44
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 03.06.2015

w sprawie KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o pozyskaniu dodatkowej puli pieniędzy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 200 tys. zł. Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie kontynuowany do czasu wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.

 

 
PDF Drukuj

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

z zakresu „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w 2015 roku”

 

Więcej informacji

Wzór oferty

Wtorek, 09 Czerwiec 2015 09:18
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL