Aktualności
PDF Drukuj

KOMUNIKAT Z DNIA 02.12.2016 R.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o możliwie jak najwcześniejsze złożenie w grudniu br. zaległych oraz bieżących wniosków o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach zawartych w tej sprawie umów.

Złożenie wniosku po 27.12.2016 r. może skutkować przeniesieniem jego realizacji na rok 2017 i znacznie opóźnić wypłatę refundacji.

 

 
PDF Drukuj

Zaproszenie na konferencję

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)", który odbędzie się 25 listopada 2016r. w BSCK.

 

Informacja

Harmonogram

Wtorek, 22 Listopad 2016 09:19
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w związku z powstałą możliwością zawarcia w br. kolejnych umów w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy na łączną kwotę 9 834,00 zł z dniem 15.11.2016 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie środków z KFS.

Jednocześnie przypominamy, że w 2016 roku środki z limitu KFS mogą być przeznaczone wyłącznie na:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski pracodawców zainteresowanych otrzymaniem środków z KFS będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania limitu dostępnych na ten cel środków. Przewidziane we wniosku formy kształcenia muszą rozpoczynać się w 2016 r., a zaplanowany wydatek na ten cel objęty dofinansowaniem z KFS musi być poniesiony do końca 2016 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, ul. Różana 2, pokój nr 16, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30.

Aktualny formularz wniosku oraz dodatkowe informacje na temat KFS można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 9 st. 4, tel. 41 370 91 24 oraz na stronie internetowej urzędu.

Poniedziałek, 14 Listopad 2016 14:03
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów dotyczących refundacji

części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody

oraz składki na ubezpieczenia społeczneskierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

w ramach Programu Praca dla Młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż wartość zobowiązań wynikająca z już zawartych umów w ramach Programu Praca dla Młodych w pełni pokrywa limit finansowy przyznany dla powiatu buskiego na ten cel na lata 2016 - 2017.

 

W związku z powyższym oraz ze względu na zmianę od 01.01.2017 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia umowy jakie będą zawierane na podstawie wniosków złożonych do Urzędu po 01.11.2016 r. będą mogły być realizowane na następujących warunkach:

 

 • umowy zawierane będą po 01.01.2017 r.,
 • miesięczna wysokość refundacji wynagrodzenia przysługująca pracodawcy w pierwszych 12 miesiącach zatrudniania skierowanego bezrobotnego wynosić będzie:
  • 2000,00 zł - w przypadku zadeklarowania 30 miesięcznego okresu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
  • 1600,00 zł - w przypadku zadeklarowania 24 miesięcznego okresu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
 • refundacja za okres zatrudnienia przypadający w 2017 r. zostanie dokonana dopiero w 2018 r.

 

Pozostałe zasady realizacji przez tutejszy Urząd Pracy powyższej formy pomocy pozostają bez zmian, w tym także zobowiązanie do przyznania skierowanemu bezrobotnemu miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości wyższej od minimalnego wynagrodzenia o co najmniej 50,00 zł.

Piątek, 28 Październik 2016 11:14
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 24.10.2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 25.10.2016 r. wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, dla wszystkich osób bezrobotnych uprawnionych do ubiegania się o tę formę pomocy;
 • organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, pod warunkiem zadeklarowania zatrudnienia stażysty po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy.
Poniedziałek, 24 Październik 2016 09:59
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL