Aktualności
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 20.09.2016 r.

 

w nawiązaniu do Komunikatu z dnia 30.08.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 21.09.2016 r. ogranicza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej do osób spełniających łącznie poniższe dwa warunki:

  1. wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 30 roku życia oraz
  2. znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy:
  • jest bezrobotnym długotrwale, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r . o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
  • bezrobotnym powyżej 50 roku życia lub
  • bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej lub
  • bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub
  • bezrobotnym niepełnosprawnym.

 

Nabór wniosków i udzielenie dofinansowania jeszcze w 2016 r. bezrobotnym niespełniającym w/w warunków będzie możliwe w przypadku pozyskania środków z rezerwy Ministra umożliwiających ich finansowanie.

Wtorek, 20 Wrzesień 2016 10:30
 
PDF Drukuj

Ogłoszenie

W dniu 23 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie organizują Regionalne Targi Pracy. Więcej szczegółów na stronie: http://www.wup.kielce.pl/targi-pracy/item/197-regionalne-targi-pracy-w-pi%C5%84czowie

 
PDF Drukuj

Ogłoszenie

 

W dniach 19 - 21 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach organizują XIII Internetową Giełdę Pracy. Więcej szczegółów na stronie: http://gielda.wup.kielce.pl/

 
PDF Drukuj

Komunikat z dnia 30.08.2016 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, iż z dniem 01.09.2016 r. wznawia nabór wniosków dotyczących:

• szkoleń, w tym także w ramach bonów szkoleniowych,

• prac interwencyjnych,

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

• dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,

• bonów na zasiedlenie.

Powyższe usługi i instrumenty rynku pracy realizowane będą w oparciu o będące jeszcze w dyspozycji Urzędu nieznaczne środki Funduszu Pracy, a także w ramach Programu z rezerwy Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS, przy czym bony na zasiedlenie realizowane będą wyłącznie w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (II) (POWER).

Mając na uwadze, iż z poszczególnych programów i projektów mogą korzystać różne grupy bezrobotnych, Urząd prosi osoby i podmioty składające wnioski o organizację prac interwencyjnych oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy o dołączanie do wniosków pisemnych informacji o proponowanym przez siebie kandydacie do skierowania na refundowane stanowisko pracy. Ułatwi to rozpatrywanie przez Urząd wniosków i przypisanie ich do właściwego źródła finansowania. Brak takiej informacji skutkować będzie przypisaniem pozytywnie rozpatrzonego wniosku do wybranego przez Urząd programu lub projektu. Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o szkolenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub przyznanie bonu na zasiedlenie proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcą klienta w celu uzyskania informacji o możliwości ubiegania się o wybraną formę pomocy.

 

Urząd nadal prowadzi nabór wniosków o organizację staży wyłącznie dla uczestników projektu pn. „Trzy kroki do pracy”, w zawodach (na stanowiskach):

o operator koparkoładowarki,

o elektryk,

o kucharz,

o cukiernik

lub w zawodach (na stanowiskach) pokrewnych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani organizacją staży proszeni są o składanie wniosków na drukach dostępnych na internetowej stronie Urzędu w zakładce „Formularze”. Maksymalny okres stażu to 6 miesięcy.

 
PDF Drukuj

INFORMACJA

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionach Akershus oraz Rogaland, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce. Więcej informacji tutaj, kontakt do doradców EURES.

Czwartek, 21 Lipiec 2016 07:58
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL