Aktualności
PDF Drukuj

Informacja dotycząca PIT-11

 

Od 19 stycznia do 21 lutego 2017r. w siedzibie urzędu będą wydawane informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2016r. (PIT-11).
Osoby, które w 2016r. pobierały opodatkowane świadczenia (zasiłki, stypendia), proszone są o zgłaszanie się:
- u swojego doradcy w wyznaczonym wcześniej terminie, jeżeli termin ten przypada na okres od 19 stycznia do 21 lutego,
- pozostałe osoby w pok. 21 (I piętro).

Wtorek, 17 Styczeń 2017 09:58
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 02.01.2017 r.

w sprawie naboru wniosków

w 2017 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż od 02.01.2017 r. prowadzi nabór wniosków na n/w formy aktywizacji zawodowej:

 • staże, na okres do 6 miesięcy,
 • szkolenia indywidualne, dla osób powyżej 30 roku życia,
 • bony szkoleniowe, dla osób poniżej 30 roku życia,
 • finansowanie egzaminów,
 • studia podyplomowe,
 • bony na zasiedlenie, dla osób poniżej 30 roku życia,
 • prace interwencyjne, z kwotą refundacji wynagrodzenia do wysokości 780,00 zł miesięcznie, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz jednorazową kwotą refundacji, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 2 000,00 zł,
 • dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia, z kwotą dofinansowania wynagrodzenia, w wysokości do 1 000,00 zł miesięcznie,
 • refundacje części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnioną osobę bezrobotną do 30 roku życia, z uwzględnieniem warunków organizacji tej formy pomocy podanych w komunikacie z dnia 28.10.2016 r.

Powyższe formy aktywizacji zawodowej finansowane będą ze środków Funduszu Pracy oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy organizacji staży wymagane będzie zatrudnienie bezrobotnego po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy oraz nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdów na staż i badań lekarskich.

 

Nabór wniosków dotyczących:

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
 • dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS

zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

 
PDF Drukuj

Zaproszenie na spotkanie

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie animacyjno-inkubacyjne osoby bezrobotne oraz osoby działające w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie spotkania przybliżona zostanie tematyka ekonomii społecznej oraz zaprezentowana oferta usług świadczonych przez ŚOWES.

 

Informacja

Harmonogram

Wtorek, 13 Grudzień 2016 14:11
 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT Z DNIA 02.12.2016 R.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o możliwie jak najwcześniejsze złożenie w grudniu br. zaległych oraz bieżących wniosków o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach zawartych w tej sprawie umów.

Złożenie wniosku po 27.12.2016 r. może skutkować przeniesieniem jego realizacji na rok 2017 i znacznie opóźnić wypłatę refundacji.

 

 
PDF Drukuj

Zaproszenie na konferencję

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)", który odbędzie się 25 listopada 2016r. w BSCK.

 

Informacja

Harmonogram

Wtorek, 22 Listopad 2016 09:19
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL