Aktualności
PDF Drukuj

Komunikat z dnia 30.08.2016 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, iż z dniem 01.09.2016 r. wznawia nabór wniosków dotyczących:

• szkoleń, w tym także w ramach bonów szkoleniowych,

• prac interwencyjnych,

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

• dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,

• bonów na zasiedlenie.

Powyższe usługi i instrumenty rynku pracy realizowane będą w oparciu o będące jeszcze w dyspozycji Urzędu nieznaczne środki Funduszu Pracy, a także w ramach Programu z rezerwy Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS, przy czym bony na zasiedlenie realizowane będą wyłącznie w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (II) (POWER).

Mając na uwadze, iż z poszczególnych programów i projektów mogą korzystać różne grupy bezrobotnych, Urząd prosi osoby i podmioty składające wnioski o organizację prac interwencyjnych oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy o dołączanie do wniosków pisemnych informacji o proponowanym przez siebie kandydacie do skierowania na refundowane stanowisko pracy. Ułatwi to rozpatrywanie przez Urząd wniosków i przypisanie ich do właściwego źródła finansowania. Brak takiej informacji skutkować będzie przypisaniem pozytywnie rozpatrzonego wniosku do wybranego przez Urząd programu lub projektu. Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o szkolenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub przyznanie bonu na zasiedlenie proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcą klienta w celu uzyskania informacji o możliwości ubiegania się o wybraną formę pomocy.

 

Urząd nadal prowadzi nabór wniosków o organizację staży wyłącznie dla uczestników projektu pn. „Trzy kroki do pracy”, w zawodach (na stanowiskach):

o operator koparkoładowarki,

o elektryk,

o kucharz,

o cukiernik

lub w zawodach (na stanowiskach) pokrewnych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani organizacją staży proszeni są o składanie wniosków na drukach dostępnych na internetowej stronie Urzędu w zakładce „Formularze”. Maksymalny okres stażu to 6 miesięcy.

 
PDF Drukuj

INFORMACJA

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionach Akershus oraz Rogaland, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce. Więcej informacji tutaj, kontakt do doradców EURES.

Czwartek, 21 Lipiec 2016 07:58
 
PDF Drukuj

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że przedsiębiorcy, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku

z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową u Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Bliższe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/185-pieni%C4%85dze-dla-firm-na-utrzymanie-miejsc-pracy

 

 
PDF Drukuj

Komunikat z dnia 28.06.2016 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, iż z dniem 01.07.2016 r. zawiesza do odwołania nabór wniosków dotyczących:

 • szkoleń, w tym także w ramach bonów szkoleniowych,
 • dofinansowań do studiów podyplomowych,
 • subsydiowanego zatrudnienia, tj. prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych, dofinansowań wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, w tym także w ramach spółdzielni socjalnych,
 • refundacji składek ZUS dla członków spółdzielni socjalnej.

 

Urząd nadal nie prowadzi naboru wniosków o staże (realizowanych na ogólnych zasadach) i o bony na zasiedlenie.

 

Jednocześnie Urząd informuje, że:


prowadzony jest nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnioną osobę bezrobotną do 30 roku życia, w ramach Programu "Praca dla Młodych",


z dniem 01.07.2016 r. uruchamia nabór wniosków o organizację staży dla uczestników projektu pn. „Trzy kroki do pracy”, w zawodach (na stanowiskach):

 • operator koparkoładowarki,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • cukiernik

lub w zawodach (na stanowiskach) pokrewnych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani organizacją staży proszeni są o składanie wniosków na drukach dostępnych na internetowej stronie Urzędu w zakładce „Formularze”. Przy organizacji staży Urząd będzie preferował wnioski z deklaracją zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy. Maksymalny okres stażu to 6 miesięcy.

Wtorek, 28 Czerwiec 2016 10:42
 
PDF Drukuj

Informacja z 9.06.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w biuletynie informacji publicznej PUP, pod adresem: pupbusko.biuletyn.net, w zakładce Zamówienia publiczne zostało zamieszczone Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych:

 

 1. Szkolenie nr 1: Operator koparkoładowarki (8 osób).
 2. Szkolenie nr 2: Elektryk z uprawnieniami do 1kV (8 osób).
 3. Szkolenie nr 3: Kucharz (8 osób).
 4. Szkolenie nr 4: Cukiernik (8 osób).

Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Trzy kroki do pracy” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 10.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Instytucje zainteresowane organizacją szkoleń prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową i złożenie stosownych ofert.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL