Aktualności
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 04 maja 2015 roku

w sprawie naboru uczestników do projektu w ramach PO WER

 

aa

Komunikat w formacie pdf.

Poniedziałek, 04 Maj 2015 10:04
 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ

O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w związku z ograniczonymi zasobami kadrowymi, od dnia 20.04.2015 roku mogą wystąpić znaczące trudności ze sprawną rejestracją „Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” dokonywaną bezpośrednio i osobiście w urzędzie przez podmioty do tego uprawnione.

W celu uniknięcia możliwych przy rejestracji ww. oświadczeń problemów, polegających na długim oczekiwaniu, a przy dużej ilości oświadczeń, również odmowie ich rejestracji w tym samym dniu, urząd zawiadamia, że istnieje możliwość łatwej i sprawnej rejestracji wspomnianych oświadczeń poprzez przygotowaną do tego celu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej platformę internetową e-oświadczenie na stronie internetowej www.praca.gov.pl w zakładce „Obsługa innych spraw” oraz na stronie internetowej www.pupbusko.pl Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju w zakładce e-usługi.

Usługa ta polega na:

  1. wcześniejszym założeniu stałego konta użytkownika przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, a następnie
  2. wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza oświadczenia do urzędu pracy.

Po dokonaniu ww. czynności uprawniony podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zgłasza się po 2 dniach do urzędu pracy w celu dokonania adnotacji na wydrukowanych i zarejestrowanych w urzędzie oświadczeniach i ich odbioru.

Podczas wizyty w urzędzie pracy zostanie zastosowana procedura weryfikacji polegająca na potwierdzeniu tożsamości oświadczeniodawcy, zgodności deklaracji ze stanem faktycznym na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, danych dostępnych z innych źródeł (np. elektroniczna baza KRS), czy też w oparciu o wiedzę organu (znajomość podmiotu składającego oświadczenie). Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzają m.in. wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, np. oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).

Osoba występująca w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinna posiadać ze sobą odpowiednie pełnomocnictwo.

Czwartek, 16 Kwiecień 2015 08:58
 
PDF Drukuj

Konkrus Mikroprzedsiębiorca Roku

 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom.

Formularz zgłoszeniowy

 
PDF Drukuj

XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy

W dniu 17 marca 2015r. w Kielcach odbędą się XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy.

Więcej informacji

Wtorek, 10 Marzec 2015 08:36
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 27.02.2015 r.

w sprawie zamknięcia naboru wniosków dotyczących

usług i instrumentów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że z dniem dzisiejszym zamyka nabór wniosków w sprawie szkoleń, bonów na zasiedlenie, subsydiowanych form zatrudnienia oraz pozostałych kosztowych usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwagi na napływ wniosków w ilości przewyższającej obecne możliwości ich finansowania przez Urząd.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL