Aktualności
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów dotyczących refundacji

części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody

oraz składki na ubezpieczenia społeczneskierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

w ramach Programu Praca dla Młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż wartość zobowiązań wynikająca z już zawartych umów w ramach Programu Praca dla Młodych w pełni pokrywa limit finansowy przyznany dla powiatu buskiego na ten cel na lata 2016 - 2017.

 

W związku z powyższym oraz ze względu na zmianę od 01.01.2017 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia umowy jakie będą zawierane na podstawie wniosków złożonych do Urzędu po 01.11.2016 r. będą mogły być realizowane na następujących warunkach:

 

 • umowy zawierane będą po 01.01.2017 r.,
 • miesięczna wysokość refundacji wynagrodzenia przysługująca pracodawcy w pierwszych 12 miesiącach zatrudniania skierowanego bezrobotnego wynosić będzie:
  • 2000,00 zł - w przypadku zadeklarowania 30 miesięcznego okresu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
  • 1600,00 zł - w przypadku zadeklarowania 24 miesięcznego okresu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
 • refundacja za okres zatrudnienia przypadający w 2017 r. zostanie dokonana dopiero w 2018 r.

 

Pozostałe zasady realizacji przez tutejszy Urząd Pracy powyższej formy pomocy pozostają bez zmian, w tym także zobowiązanie do przyznania skierowanemu bezrobotnemu miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości wyższej od minimalnego wynagrodzenia o co najmniej 50,00 zł.

Piątek, 28 Październik 2016 11:14
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 24.10.2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 25.10.2016 r. wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, dla wszystkich osób bezrobotnych uprawnionych do ubiegania się o tę formę pomocy;
 • organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, pod warunkiem zadeklarowania zatrudnienia stażysty po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy.
Poniedziałek, 24 Październik 2016 09:59
 
PDF Drukuj

Regionalne Targi Pracy w Skarżysku-Kamiennej

 

Zapraszamy do udziału w Regionalnych Targach Pracy, które odbędą się 6 października 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w  Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji  przy ul. Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej.

Więcej informacji

 

Poniedziałek, 03 Październik 2016 07:30
 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 20.09.2016 r.

 

w nawiązaniu do Komunikatu z dnia 30.08.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 21.09.2016 r. ogranicza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej do osób spełniających łącznie poniższe dwa warunki:

 1. wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 30 roku życia oraz
 2. znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy:
 • jest bezrobotnym długotrwale, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r . o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 • bezrobotnym powyżej 50 roku życia lub
 • bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej lub
 • bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub
 • bezrobotnym niepełnosprawnym.

 

Nabór wniosków i udzielenie dofinansowania jeszcze w 2016 r. bezrobotnym niespełniającym w/w warunków będzie możliwe w przypadku pozyskania środków z rezerwy Ministra umożliwiających ich finansowanie.

Wtorek, 20 Wrzesień 2016 10:30
 
PDF Drukuj

Ogłoszenie

W dniu 23 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie organizują Regionalne Targi Pracy. Więcej szczegółów na stronie: http://www.wup.kielce.pl/targi-pracy/item/197-regionalne-targi-pracy-w-pi%C5%84czowie

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL