Aktualności
PDF Drukuj

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW Z POWIATU BUSKIEGO

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju realizatorzy programu dla Rodzin Wielodzietnych p.n. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników programu zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w spotkaniu z osobami, które w ramach programu nabyły nowe, atrakcyjne kwalifikacje zawodowe. Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju przy ul. Różanej 2 w dniu 17 września 2015 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

Zapraszamy w szczególności tych pracodawców, którzy mogą zaoferować zatrudnienie w zawodach lub specjalnościach:

  • kucharz małej gastronomii + catering (organizacja przyjęć okolicznościowych) + obsługa kas fiskalnych,
  • nowoczesny pracownik biurowy z obsługą komputerowych programów księgowych,
  • wizaż i stylizacja paznokci,
  • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • magazynier + obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

Pracodawców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 września 2015 roku

 

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w godzinach od 7.30 – 15.30, tel. (41) 370 - 81 - 81 lub 600 - 971 - 350 (osoba do kontaktu: Beata Doktór)

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w godzinach od 7.30 – 15.30, tel. (41) 370 - 91 - 16 (osoba do kontaktu: Joanna Król – Korepta/Izabela Ramska)

 

 

 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 2 lipca 2015 roku

w sprawie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje o rozpoczęciu od dnia 6 lipca 2015 r. naboru wniosków w sprawie organizacji staży ze środków Funduszu Pracy.

W ramach naboru przewiduje się zorganizowanie staży dla 20 osób bezrobotnych, w szczególności dla tegorocznych absolwentów szkół i uczelni. Liczba zorganizowanych staży może ulec zwiększeniu w przypadku otrzymania przez powiat buski dodatkowych środków Funduszu Pracy.

 

Preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia po stażu na okres od 3 do 6 lub więcej miesięcy.

(We wniosku, w pkt 24, można dokonać korekty treści formularza w celu dostosowania jej do powyższego wymogu).

 

Staże będą się rozpoczynały nie wcześniej niż od 27 lipca br. na okres do 6 miesięcy.

 

Czwartek, 02 Lipiec 2015 08:47
 
PDF Drukuj

KOMUNIKAT

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie naboru uczestników do projektu w ramach PO WER

oraz w sprawie naboru wniosków poza w/w projektem

 

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie naboru uczestników do projektu w ramach PO WER PUP w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z otrzymanymi nowymi wyjaśnieniami osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i jednocześnie zarejestrowały się po 1 stycznia 2015 r., nie mogą być zakwalifikowane do w/w projektu jeżeli od daty ostatniej rejestracji do daty otrzymania planowanego wsparcia (np. daty rozpoczęcie stażu, szkolenia itd.) upłynie więcej niż 4 miesięcy.

 

PUP jednocześnie informuje, iż aktualnie poza w/w projektem dysponuje innymi środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi między innymi na takie usługi i instrumenty rynku pracy jak:

  • szkolenia,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • oraz różnego rodzaju formy subsydiowanego zatrudnienia,

z których mogą skorzystać także bezrobotni powyżej 30 roku życia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami PUP w celu uzyskania szczegółowej informacji nt. dostępnych dla nich form aktywizacji w zależności od źródła finansowania danej usługi lub instrumentu rynku pracy. Wciąż dostępne są także środki PFRON przeznaczone przez powiat na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Nabór wniosków trwać będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych dla poszczególnych grup osób i form aktywizacji.

 

 
PDF Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

 

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku.

 

Więcej informacji

 

Wtorek, 09 Czerwiec 2015 09:44
 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 03.06.2015

w sprawie KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje o pozyskaniu dodatkowej puli pieniędzy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 200 tys. zł. Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie kontynuowany do czasu wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL