Aktualności
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 27.02.2015 r.

w sprawie zamknięcia naboru wniosków dotyczących

usług i instrumentów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że z dniem dzisiejszym zamyka nabór wniosków w sprawie szkoleń, bonów na zasiedlenie, subsydiowanych form zatrudnienia oraz pozostałych kosztowych usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwagi na napływ wniosków w ilości przewyższającej obecne możliwości ich finansowania przez Urząd.

 

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 20.02.2015 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, iż z dniem 23.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

 

Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS dla powiatu buskiego w 2015 r. wynosi 100 tys. zł.

 

Wnioski pracodawców zainteresowanych otrzymaniem pomocy z KFS będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitu środków otrzymanych przez Urząd na ten cel.

 

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju, ul. Różana 2, pokój nr 16, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Formularze wniosków wraz załącznikami oraz dodatkowe informacje na temat KFS można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 9 st. 4 oraz na stronie internetowej urzędu www.pupbusko.pl (zakładka: KFS).

 

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 16.02.2015 r.

w sprawie zamknięcia naboru wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków

na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że zamyka nabór wniosków:

  • o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej,

z uwagi na napływ wniosków w ilości przewyższającej obecne możliwości finansowe Urzędu.

 

Wnioski złożone 16.02.2015 r. będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej, a o sposobie ich rozpatrzenia i przekazaniu do realizacji w ramach dostępnych środków lub odmowie realizacji każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany stosownym pismem.

 

Wnioski złożone w dniu 17.02.2015 r. i później będą rozpatrywane negatywnie.

 

 
PDF Drukuj

Komunikat

z dnia 12.02.2015 r.

w sprawie naboru wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków
na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 16.02.2015 r. rozpoczyna nabór wniosków:

  • o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

 

Wnioski złożone przed podanym terminem będą rozpatrzone negatywnie.

 

W ramach naboru przewidziano objęcie wsparciem finansowym łącznie 20 miejsc pracy utworzonych w ramach wyżej wymienionych dwóch form aktywizacji, z czego co najmniej 10 z nich dla bezrobotnych mieszkańców wsi w oparciu o środki pochodzące z „Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

 

Z chwilą napływu wniosków w ilości przewyższającej obecne możliwości finansowe Urzędu nabór zostanie niezwłocznie zamknięty, o czym zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

 

 

Czwartek, 12 Luty 2015 13:56
 
PDF Drukuj

K O M U N I K A T

Z DNIA 05.02.2015 ROKU

W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI STAŻY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje o zakończeniu z dniem 06.02.2015 r. naboru wniosków:

  • o przyznanie bonu stażowego,
  • o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osoby powyżej 30 roku życia.

Powyższe wynika z napływu do urzędu wniosków wymagających zaangażowania środków finansowych znacznie przekraczających aktualnie dostępne.

O rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programów współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem po zawarciu przez PUP stosownych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL