Aktualności
PDF Drukuj

INFORMACJA

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionach Akershus oraz Rogaland, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce. Więcej informacji tutaj, kontakt do doradców EURES.

Czwartek, 21 Lipiec 2016 07:58
 
PDF Drukuj

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że przedsiębiorcy, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku

z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową u Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Bliższe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/185-pieni%C4%85dze-dla-firm-na-utrzymanie-miejsc-pracy

 

 
PDF Drukuj

Komunikat z dnia 28.06.2016 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, iż z dniem 01.07.2016 r. zawiesza do odwołania nabór wniosków dotyczących:

 • szkoleń, w tym także w ramach bonów szkoleniowych,
 • dofinansowań do studiów podyplomowych,
 • subsydiowanego zatrudnienia, tj. prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych, dofinansowań wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, w tym także w ramach spółdzielni socjalnych,
 • refundacji składek ZUS dla członków spółdzielni socjalnej.

 

Urząd nadal nie prowadzi naboru wniosków o staże (realizowanych na ogólnych zasadach) i o bony na zasiedlenie.

 

Jednocześnie Urząd informuje, że:


prowadzony jest nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnioną osobę bezrobotną do 30 roku życia, w ramach Programu "Praca dla Młodych",


z dniem 01.07.2016 r. uruchamia nabór wniosków o organizację staży dla uczestników projektu pn. „Trzy kroki do pracy”, w zawodach (na stanowiskach):

 • operator koparkoładowarki,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • cukiernik

lub w zawodach (na stanowiskach) pokrewnych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani organizacją staży proszeni są o składanie wniosków na drukach dostępnych na internetowej stronie Urzędu w zakładce „Formularze”. Przy organizacji staży Urząd będzie preferował wnioski z deklaracją zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy. Maksymalny okres stażu to 6 miesięcy.

Wtorek, 28 Czerwiec 2016 10:42
 
PDF Drukuj

Informacja z 9.06.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że w biuletynie informacji publicznej PUP, pod adresem: pupbusko.biuletyn.net, w zakładce Zamówienia publiczne zostało zamieszczone Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych:

 

 1. Szkolenie nr 1: Operator koparkoładowarki (8 osób).
 2. Szkolenie nr 2: Elektryk z uprawnieniami do 1kV (8 osób).
 3. Szkolenie nr 3: Kucharz (8 osób).
 4. Szkolenie nr 4: Cukiernik (8 osób).

Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Trzy kroki do pracy” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 10.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Instytucje zainteresowane organizacją szkoleń prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową i złożenie stosownych ofert.

 
PDF Drukuj

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”.

Plakat

Więcej informacji

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL